ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2562,16:29  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559,10:18  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559,10:18  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559,10:15  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนางานวิชาการโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,13:16  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2558,15:34  อ่าน 1144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางละเอียด หุตะมาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2558,14:13  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..