ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อินทิรา เชี่ยวการพฤกษ์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2559,13:45   อ่าน 456 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลธิชา อนันตะสุข
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2559,13:44   อ่าน 410 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปัณณพร สุขสม
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2559,13:23   อ่าน 397 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุษยรินทร์ บ่ายเมือง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2559,13:20   อ่าน 456 ครั้ง