ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชชา บำรุงเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0861992540
อีเมล์ : supicha_su2525@hotmail.com
ที่อยู่ :
452 หมู่ 11 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - 2557 โรงเรียนบ้านปางสุด ครูผู้ช่วย
2557 - 2558 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ครู คศ.1
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล