ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1 ได้
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองดอนเปลี่ยน เด็กหญิงณัชชา ทิวันทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอบแข่งขันได้ในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก โรงเรียนนครสวรรค์ 
เด็กหญิงรุ่งอรุณ อรุณรัศมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอบเข้าโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
ในการนี้ ผอ.ชูชาติ โพธิ์เพ็ชร ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน 
พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1014 ครั้ง