ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 2562
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์
และจัดกิจกรรมเนื่อ
งในวันต่อต้านยาเสพติด
ณ เทศบาลตำบลท่าตะโก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:03   อ่าน 256 ครั้ง