ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ๒๕๖๒
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 มีผลการนับคะแนนดังนี้


ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ได้แก่
ด.ญ.ประกายเทพ โพธิ์พันธ์ ชั้น ป.6 ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 349 คะแนน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,10:24   อ่าน 373 ครั้ง