ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
ผอ.ชูชาติ โพธิ์เพ็ชร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
เข้าศึกษาดูงานการประเมินศู
นย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง และ โรงเรียนเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,10:18   อ่าน 344 ครั้ง