ภาพกิจกรรม
เวทีประชาธิปไตย ๒๕๖๒
กิจกรรมเวทีประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกได้ความรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่

เบอร์ 1 ด.ญ.ประกายเทพ โพธิ์พันธ์ ชั้น ป.6
เบอร์ 2 ด.ญ.สิรภัทร โพธิ์อ่อง ชั้น ป.6
เบอร์ 3 ด.ช.สุทธิพงษ์ ขุนโมกข์ ชั้น ป.6
เบอร์ 4 ด.ช.วีรากร พูลทอง ชั้น ป.6
เบอร์ 5 ด.ช.พัชรดนัย คำอ้าย ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,09:45   อ่าน 372 ครั้ง