ภาพกิจกรรม
STEM มัธยมตอนต้น 2562
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว) 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมปรเมษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,17:03   อ่าน 176 ครั้ง